Vores ydelser & produktsortiment

PascAIR er på trods af sin lille størrelse velfunderet i 2 retninger, projekter og service.

Projekt

Ethvert projekt starter med at granske det udleverede materiale. Herefter laves luftmængdeskema og zoneopdeling defineres. Efter et skitseoplæg laves Revit tegninger, kanalsystem dimensioneres, tryktab beregnes, og aggregat vælges ud fra dette. Armaturer og lyddæmpere indsættes efter de angivne krav og præferencer.

Afhængig af projektets kompleksitet detailplanlægges udførslen af montagen, der deltages i byggemøder og tidplansmøder, undervejs kvalitetssikres det nødvendige, og til slut indreguleres og funktionsafprøves anlægget inden den komplette dokumentation afleveres.

Efter endt aflevering tilbyder vi altid en serviceaftale.

Se vores projektreferencer

Service

PascAIRs forretningsområde indenfor service vokser støt. Strategien herfor er at alle etablerede anlæg skal afleveres med et servicetilbud. De fleste vælger at acceptere denne.

Yderligere kommer vores samarbejdspartnere ofte med flere serviceaftaler til os.

PascAIR råder over personale med VENT certifikat, og service udføres altid efter et sund fornuft princip.

Om der laves service 1, 2 eller 3 gange årligt, afhænger helt af anlæggets stand og driftsform, men princippet om sund fornuft er altid tilstede.

Service tilpasses altid det enkelte anlæg.

Se vores servicereferencer

Kundereferencer

PascAIRs kunder er en blandet skare af virksomheder der både tæller byggefirmaer, fitnesskæder og restauranter.

Marel Roskilde

SATS Fitness Lyngby

Flammen Viborg

Se alle referencer

Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os i dag